Viitorul auditului după criza financiară

Autor:Smaranda ŞTREANGĂ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, fraudă, continuitatea activităţii, grupuri de interese

Abstract:
În actualul cadru economic măsurile pripite, care au mai fost aplicate fără succes cu ocazia altor scăderi economice, ar fi o soluţie nefericită. ACCA este îngrijorată de faptul că s-ar putea ajunge în situaţia în care se implementează rapid şi fără studii de fezabilitate reguli mai stricte, în loc să se pună accentul pe implementarea măsurilor legislative şi de reglementare existente. Transparenţa acestora este de asemenea un factor important. \rExistă propuneri aduse în atenţia instituţiilor europene în acest moment de a excepta complet microîntreprinderile de la obligaţia de a face rapoarte contabile. Acest lucru are implicaţii foarte grave şi ar trebui să fie un motiv de îngrijorare că informaţiile contabile vor dispărea din domeniul public.\rFrauda, spălarea banilor, mita şi corupţia, care în vremuri de recesiune economică cresc, vor avea mari şanse de a nu fi observate. \rPrincipala greşeală pe care au comis-o auditorii externi a fost aceea de a subestima importanţa previziunilor managementului entităţilor financiar-bancare cu privire la viitor.\rRolul auditului este să insufle disciplină, rigoare financiară, guvernanţă corporativă mai bună şi poate să minimizeze riscul de fraudă. Dar, din păcate, încă există o discrepanţă între aşteptările publicului de la profesia de audit şi ceea ce ştiu auditorii că este rolul lor. Articolul abordează câteva aspecte cheie, considerând ca acestea vor determina rolul viitor al auditului: continuitatea activităţii, grupuri de interese, autorităţi de reglementare etc.\r