Comunicarea auditorului cu persoanele însărcinate cu guvernanţa

Autor:Prof univ.dr. Maria MANOLESCU, Conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN, Prof univ.dr. Constantin ROMAN, Drd. Mihaela MOCANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:persoane însărcinate cu guvernanţa, auditul statutar al situaţiilor financiare, proces de comunicare, politici contabile, practici de contabilitate, control intern

Abstract:
Articolul urmăreşte conturarea cadrului general al comunicării auditorului cu persoanele însărcinate cu guvernanţa corporativă, potrivit ISA 260 şi ISA 265 (în vigoare pentru auditul statutar al situaţiilor financiare pentru perioadele cu începere de la 15 decembrie 2009).\rAspectele prezentate urmăresc clarificarea acestei comunicări prin prisma celor două standarde şi privesc:\r- responsabilitatea auditorului de a comunica cu persoanele însărcinate cu guvernanţa corporativă şi identificarea acestor persoane potrivit prevederilor legislaţiei din România;\r- clarificarea rolului comunicării şi a modului în care aceasta se realizează;\r- identificarea şi comunicarea aspectelor semnificative privind politicile şi practicile contabile ale entităţilor auditate precum, şi cu privire la estimările contabile şi prezentarea de informaţii corespunzătoare;\r- particularităţile privind entităţile de interes public.\r