Nouă lecţii din actuala criză financiară

Autor:Academician, prof.univ.dr. Mugur ISĂRESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:inflaţie, stabilitate financiară, reglementare şi supraveghere, gestiunea riscului, strategii de ieşire

Abstract:
Comunicarea pe care o publicăm a fost susţinută la 14 aprilie 2009 la Academia Română, cu ocazia dezbaterii „Ce putem învăţa din actuala criză economică?”, organizată de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române, împreună cu Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” şi Comitetul Naţional Român „Grupul de reflecţie E.S.E.N.”\rAutorul prezintă nouă lecţii ale crizei economice şi financiare, şi anume: • un nivel scăzut al inflaţiei nu reprezintă o condiţie suficientă pentru asigurarea stabilităţii financiare pe termen lung; • la anumite perioade, reglementarea şi supravegherea rămân în urma pieţelor; • în UE ne lipsesc unele instituţii; • stimulentele de natură salarială în companiile private nu sunt adecvat corelate cu gestionarea riscului; • oamenii uită de apariţia crizelor în perioadele de prosperitate şi neglijează conceperea de mecanisme de gestiune a crizei; • FMI a căpătat un rol sporit după ce a fost criticat că nu a prevăzut criza asiatică; • măsurile expansioniste trebuie acompaniate de la început de strategii de ieşire; • este importantă evitarea dezechilibrelor macroeconomice şi urmărirea unei pante de creştere sustenabile, sprijinită de un grad substanţial de reforme structurale; • adoptarea euro nu se poate substitui politicilor de ajustare.\rÎndemnând a se trage toate învăţămintele din situaţia pe care o traversează economia mondială, autorul concluzionează: „Experienţa crizelor financiare arată că memoria socială a crizelor este scurtă şi posibilitatea ca unele greşeli să se repete nu trebuie exclusă niciodată”.