Auditul proiectelor finanţate din fonduri europene – delimitări legislative şi raţionament profesional

Autor:Ec. Mihai PITULICE, Lect.univ.dr. Cosmina PITULICE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:instrumente structurale, audit, cheltuieli eligibile, contract de finanţare

Abstract:
În calitate de nou membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene nerambursabile destinate reducerii decalajelor de dezvoltare dintre România şi celelalte state membre. Aceste fonduri europene sunt instrumentele prin care politicile Uniunii sunt puse în practică, ele finanţând o paletă largă de activităţi din diverse domenii. Pentru accesarea şi gestionarea acestor fonduri europene, statul român a pus la punct un sistem instituţional conform cerinţelor europene, sistem care stă la dispoziţia potenţialilor beneficiari de fonduri. Deşi terminologia uzuală privind fondurile europene este cea de contribuţie financiară „nerambursabilă”, beneficiarii de fonduri sunt obligaţi să îndeplinească o serie de prevederi asumate printr-un contract de finanţare, în caz contrar sumele fiind returnate. Evaluarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin contractul de finanţare se realizează şi în baza unor rapoarte de audit întocmite de auditori autorizaţi. Obiectivul prezentei lucrări este ca, printr-o cercetare de tip calitativ, să fie elaborat un model de chestionar utilizat în cadrul unei misiuni de audit al unui proiect finanţat din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, pe baza analizei prevederilor contractuale şi legislative în domeniu, precum şi a raţionamentului profesional. \r