Prezentarea imobilizărilor corporale la valoarea recuperabilă ca valoare justă în situaţiile financiare anuale

Autor:Drd. Monica JULEAN, Drd. Elena IORDACHE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:cost mediu ponderat al capitalului, valoare de utilizare, indicatori, depreciere

Abstract:
Condiţiile economice actuale de recesiune vor determina numeroase entităţi ca odată cu încheierea acestui exerciţiu financiar, să fie nevoite să îşi evalueze imobilizările corporale la valori inferioare valorii contabile.\rCu ocazia inventarierii anuale prevăzute de lege, activele imobilizate se evaluează la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă şi valoarea recuperabilă.\rValoarea recuperabilă, la rândul său, este cea mai mare dintre valoarea justă a activului minus costurile de vânzare şi valoarea de utilizare a acestuia.\rDeterminarea valorii de utilizare este un proces complex care necesită estimarea fluxurilor de numerar pentru o perioadă de timp şi alegerea unui model optim în vederea obţinerii ratei de actualizare. \rDiferenţa dintre valoarea recuperabilă şi valoarea de utilizare reprezintă pierderea din depreciere pentru activul respectiv sau, în cazul de faţă, pentru unitatea generatoare de numerar.