Analiza prezumţiei de continuitate a activităţii firmelor de investiţii – o provocare pentru auditorii financiari în condiţiile crizei financiare

Autor:Prof.univ.dr. Tatiana DĂNESCU, Lect. univ. drd. Ovidiu Ioan SPĂTĂCEAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Dimensiunile procesului de globalizare al pieţelor de capital au favorizat propagarea cu maximă celeritate a efectelor crizei financiare, ridicând serioase semne de întrebare legate de supravieţuirea chiar şi a unor operatori cu reputaţie în industria financiar-bancară. Falimente de răsunet înregistrate pe piaţa serviciilor financiar-bancare din Statele Unite ale Americii au provocat şocuri financiare de o intensă magnitudine, care s-au amplificat în context internaţional, necesitând costisitoare planuri de redresare pentru salvarea industriei serviciilor financiare din calea efectelor devastatoare cauzate de criza globală. \rAceste realităţi manifestate în peisajul pieţelor de capital justifică demersul cercetării ştiinţifice efectuate pentru analiza prezumţiei de continuitate a activităţii firmelor de investiţii, la auditarea situaţiilor financiare, cu atât mai mult cu cât Standardele Internaţionale de Audit instituie o obligativitate profesională în acest sens. \rObiectivele lucrării vizează o evaluare critică a evenimentelor şi condiţiilor care sunt inerent incerte şi care aruncă o umbră de îndoială asupra prezumţiei de continuitate a activităţii firmelor de investiţii, precum şi a gradului de adecvare asociat manierei în care responsabilii cu guvernanţa din cadrul firmelor de investiţii procedează la evaluarea specifică a capacităţii entităţii de a-şi continua activitatea. Obiectivul central este acela de a pune în evidenţă posibilităţile multiple de dezvoltare a unei analize specifice pe problematica studiată, precum şi de a reliefa natura sa pronunţat aplicativă.\rContribuţiile aduse prin prezenta lucrare se concretizează în aplicarea de proceduri analitice pentru testarea indicatorilor financiari-cheie specifici firmelor de investiţii, cu scopul de a oferi auditorului posibilitatea de a culege probe de audit relevante pentru fundamentarea concluziilor privind existenţa unor îndoieli semnificative cu privire la continuitatea activităţii. Rezultatele obţinute pe baza unei unui asemenea raţionament profesional se pot concretiza într-o abordare sistematică şi detaliată a evaluării continuităţii activităţii firmelor de investiţii. \rCuvinte cheie: firmă de investiţii, prezumţia de continuitate a activităţii, adecvarea capitalului, criză financiară, scepticism profesional, proceduri analitice.