Evoluţia conceptelor din contabilitatea financiară -\ttrecut, prezent şi viitor

Autor:Conf. univ. dr. Paul DIACONU, Lector univ. drd Nicoleta COMAN, Lector univ. drd Cătălina GORGAN, Lector univ. drd Vasile GORGAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:contabilitate internaţională, investitori, valoare justă, contabilitate de angajamente, contabilitate de casă

Abstract:
În materialul de faţă autorii şi-au propus să analizeze procesul evoluţionist în contabilitate prin prisma evoluţiilor conceptelor în contabilitatea financiară. S-a realizat o paralelă între evoluţia economiei globale în general şi cea a contabilităţii. Privind spre viitor, autorii au căutat să identifice noii paşi pe care îi va urma economia globală şi societatea şi, pe baza acestor evoluţii, au încercat să anticipeze evoluţiile în domeniul contabil. În context, au fost investigate principalele concepte ale contabilităţii precum: costurile istorice versus valoarea justă, contabilitatea de angajamente versus contabilitatea de casă etc. şi s-a analizat dacă acestea vor fi înlocuite în viitor sau dacă percepţia despre acestea va fi diferită. Noile soluţii prin care valoarea justă este generalizată în bilanţ va fi acceptată de public sau costurile istorice vor supravieţui? Iată o nouă dilemă căreia autorii i-au căutat răspunsul prin acest articol. Lucrarea se bazează pe conceptul de „remodelare economică globală”, având ca motor extinderea globalizării şi impunerea armonizării contabile în agenda de cercetare a contabilităţii care determină dezvoltarea de noi soluţii.