Auditarea sistemului de management integrat în cadrul instituţiilor publice

Autor:Conf.univ.dr. Tudor PENDIUC, Marioara ROTARU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, auditul performanţei, economie, eficienţă, eficacitate

Abstract:
În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme de management, conducerea de la cel mai înalt nivel trebuie să se asigure că sunt folosite metode eficace şi eficiente pentru a identifica domeniile în vederea îmbunătăţirii performanţei\rAuditurile calităţii reprezintă examinări sau evaluări „sistematice” ale activităţilor şi rezultatelor acestora, referitoare la calitate, fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa activităţilor respective. Acestea sunt examinări „independente”, în sensul că trebuie conduse de persoane care nu au responsabilităţi directe în domeniile auditate. \rScopul principal al auditului este de a determina conformitatea sistemelor de management proiectate şi implementate într-o instituţie publică faţă de cerinţele din standardele de referinţă, de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor, de a preveni neconformităţile şi de a pune în evidenţă posibilităţile de îmbunătăţire a funcţionalităţii acestor sisteme.