Criza economică globală: activitatea de audit intern ar fi putut preveni această criză?

Autor:Prov.univ.dr. Atanasiu POP, Asist.univ.dr. Cristina BOŢA-AVRAM

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:auditul intern, auditorii interni, criza economică globală, managementul riscului, standarde de audit intern

Abstract:
În cea mai recentă literatură internaţională de specialitate, deficienţele sistemului de management al riscului sunt incluse în categoria principalilor factori cauzatori ai actualei crize economice. Dată fiind responsabilitatea tot mai mare pe care auditul intern o are sau ar trebui să o aibă în eficientizarea acestui sistem, articolul de faţă îşi propune să analizeze care a fost implicarea activităţii de audit intern în declanşarea crizei economice actuale şi în ce măsură auditul intern ar fi putut contribui la prevenirea acesteia. În urma cercetării întreprinse, devine evident că rolul auditului intern în managementul riscului va trebui să devină unul strategic, îndreptat cu predilecţie spre categoria riscurilor operaţionale şi strategice. Viitorul apropiat va aduce pentru activitatea de audit intern o intensificare a expectaţiilor pe care managementul general şi comitetul de audit le vor avea vizavi de rezultatele acesteia. Pentru a face faţă cu succes acestor provocări, se impune dezvoltarea cadrului de referinţă privind implicarea şi responsabilitatea auditului intern în evaluarea şi raportarea privind eficienţa cu care se realizează managementul riscului.