Analiza principalelor modificări şi completări aduse standardelor internaţionale de raportare financiară cu privire la grupările de întreprinderi şi consolidarea conturilor

Autor:Prof. univ. dr.Marian SĂCĂRIN, Conf. univ. dr. Mihaela MINU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:grupare de întreprinderi, situaţii financiare consolidate, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, fondul comercial pozitiv, interesele care nu exercită controlul

Abstract:
Obiectivul acestui articol este acela de a prezenta principalele modificări şi completări care au fost aduse standardelor internaţionale de raportare financiară care vizează tratamentul contabil al grupărilor de întreprinderi şi conturilor consolidate. Astfel, sunt analizate: fondul comercial pozitiv, interesele care nu exercită controlul (interesele minoritare), gruparea realizată în etape, contrapartida eventuală, costurile generate de o grupare de întreprinderi, modificarea părţii de interese deţinută într-o filială care nu are drept consecinţă pierderea controlului, pierderea controlului asupra unei filiale şi atribuirea de pierderi intereselor care nu exercită controlul.