Studiu privind tratamentul contabil al reducerilor comerciale şi al sconturilor financiare

Autor:Cristian ILIESCU, Silviu MANOLESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:reducere comercială, scont financiar, valoare nominală, valoare justă, sumă în numerar sau echivalente de numerar primită sau ce urmează să fie primită, venit/cost financiar

Abstract:
Articolul prezintă un studiu realizat pe un eşantion de situaţii financiare, în care s-au identificat cazuri relevante de utilizare/interpretare şi prezentare în raportările financiare a conceptelor de reduceri comerciale şi de sconturi financiare. Se pune în discuţie tratamentul contabil al acestor concepte, în situaţia în care reglementările contabile româneşti (OMFP 1752/2005) prezintă diferenţe faţă de prevederile standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS). Studiul prezintă comparativ tratamentul contabil al celor două tipuri de reduceri în conformitate cu cele două cadre de raportare contabilă. Soluţia propusa în finalul studiului este în direcţia modificării reglementărilor contabile româneşti, în sensul includerii unor definiţii clare ale conceptelor de reducere comercială şi scont financiar şi în sensul armonizării cu standardele internaţionale de raportare financiară.