Evoluţia conceptelor din contabilitatea financiară – trecut, prezent şi viitor (II)

Autor:Conf. univ. dr. Paul DIACONU, Lector univ. drd Nicoleta COMAN, Lector univ. drd Cătălina GORGAN, Lector univ. drd Vasile GORGAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:globalizare, armonizarea internaţională a practicilor contabile, factori instituţionali, IFAC

Abstract:
În prima parte a articolului, publicat în revista „Audit Financiar” nr. 6/2009, autorii prezintă rezultatele cercetărilor întreprinse asupra literaturii de specialitate, după care evaluează impactul globalizării asupra dezvoltării de noi direcţii privind contabilitatea. Apoi, se prezintă rezultatele investigaţiilor legate de evoluţia conceptelor în contabilitate, insistându-se asupra opiniilor privind contabilitatea în costuri istorice şi în legătură cu utilitatea valorii juste.\rÎn ultima parte a articolului se fac unele evaluări privind efectele globalizării, care relevă nevoia de armonizare internaţională a practicilor contabile şi, în strânsă legătură cu aceasta, se fac unele aprecieri asupra rolului IFAC în acest proces.