De la conştientizare la acţiune – auditul în contextul crizei – cele mai mari provocări pentru profesia de audit

Autor:Vasile IUGA, PwC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:continuitatea activităţii, responsabilitatea conducerii, ISA 545, ISA 240, ISA 570, cerinţe de prezentare, criza creditelor, costul creditelor, valoarea justă, probe de audit, previziuni şi bugete

Abstract:
Acest articol aduce în prim plan elemente fundamentale în planificarea şi desfăşurarea auditului financiar în contextul mediului economic actual, cum ar fi capacitatea entităţilor de a-şi continua activitatea, auditul valorii juste sau responsabilitatea auditorului în a identifica frauda şi impactul potenţial al crizei asupra raportului de audit. Trebuie menţionat că, din cauza crizei financiare, aceste elemente se regăsesc mult mai des atât pe agenda de lucru a auditorilor, dar şi a acţionarilor, directorilor financiari sau a mass-media.