Riscul de audit în cazul situaţiilor financiare „cosmetizate”

Autor:Lisa WEAVER, ACCA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:managementul profitului, comitetul de audit, raportare financiară frauduloasă, stimulent, raport de audit

Abstract:
În articol sunt prezentate o serie de aspecte legate de activitatea auditorilor profesionişti atunci când aceasta implică managementul profitului.\rCercetarea care a stat la baza articolului a fost un sondaj care i-a avut ca respondenţi pe membrii comitetului de audit care au participat la cea de a 4 – a Conferinţă anuală a problemelor ridicate de către comitetul de audit, publicat de KPMG în 2008, la care riscul crescut al managementului profitului a fost relevat ca fiind o preocupare centrală, de mare actualitate, în activitatea auditorilor profesionişti.\rManagementul profitului apare în momentul în care companiile, în mod intenţionat, manipulează cuantumul veniturilor şi / sau al cheltuielilor cu scopul de a mări (sau micşora) cifrele legate de profit şi câştig per acţiune. Cu alte cuvinte, managementul profitului apare în momentul în care companiile utilizează „contabilitatea creativă” pentru a construi cifre raportate care indică poziţia şi performanţa pe care managementul companiei doreşte să o facă publică.\rÎn cazurile în care situaţiile financiare par a fi prezentate incorect din cauza managementului profitului sau a raportării financiare frauduloase, auditorul profesionist trebuie să analizeze cu atenţie implicaţiile pentru raportul de audit.\rPrin urmare, auditorii profesionişti trebuie să evalueze riscul şi să auditeze procedurile cu atenţie pentru a putea identifica pe deplin indicatorii manipulării şi pentru a aduna suficiente dovezi cu scopul de a decide dacă manipularea este rezultatul ocolirii sau încălcării regulilor de raportare financiară, pentru care ultima consecinţă poate fi o opinie calificată de audit.