Rolul auditorului în evaluarea riscului de faliment în condiţiile crizei globale

Autor:Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU, Lector univ. dr. Veronica Adriana POPESCU, Asist. univ. drd. Cristina Raluca POPESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:continuarea activităţii, lichiditate, solvabilitate, echilibru financiar, metoda scorurilor, riscul de faliment

Abstract:
Studiul defineşte riscul de faliment şi evidenţiază rolul auditorului în cunoaşterea clientului, insistând pe evaluarea riguroasă a respectării principiului continuării activităţii, mai ales în condiţiile agravante ale crizei economico-financiare actuale, criză cu caracteristici atipice, greu de controlat şi cu atât mai puţin de estimat din punct de vedere dimensional şi temporal. \rSunt prezentate instrumentele specifice analizei economico-financiare, apreciate ca fiind cele mai adecvate identificării riscului de faliment, calculului şi interpretării în dinamică a ratelor lichidităţii şi solvabilităţii precum şi a indicatorilor echilibrului financiar.\rPentru cunoaşterea unor informaţii cât mai precise referitoare la riscul de faliment, studiul include în prezentare şi metoda scorurilor, al cărui obiectiv constă în furnizarea unor modele predictive pentru evaluarea riscului de faliment al unei întreprinderi. Sunt prezentate două dintre cele mai utilizate modele: modelul Altman şi modelul Conan – Holder.\r