Controverse generate de opozabilitatea costuri istorice – valori juste în măsurarea contabilă

Autor:Conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN, Drd. Mihaela MOCANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:valoare justă, costuri istorice, controverse, subiectivitate

Abstract:
Măsurarea contabilă rămâne un subiect controversat. Se pot aduce atât argumente în favoarea contabilităţii la valoare justă, cât şi în favoarea modelului tradiţional de evaluare la costuri istorice. Pe de altă parte, atât modelul de evaluare la valoare justă, cât şi cel de evaluare la costuri istorice prezintă imperfecţiuni. Prezentul articol analizează controversele pe care le implică opozabilitatea între costuri istorice şi valoare justă în măsurarea contabilă. Sunt discutate subiectivitatea în evaluare, calitatea informaţiilor contabile generate prin cele două modele de evaluare şi componenta situaţiilor financiare (bilanţul sau contul de profit şi pierdere) care primează în cele două abordări. Lucrarea de faţă prezintă câteva dintre dificultăţile cu care se confruntă un profesionist contabil în măsurarea contabilă.