Proceduri convenite, efectuate într-un angajament de audit de proiect

Autor:Prof. univ. dr. Elena DOBRE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:proiect, audit, proceduri convenite, termeni de referinţă

Abstract:
Lucrarea aduce în atenţia auditorilor financiari cazuri în care Standardul Internaţional privind serviciile conexe (International Standard Related Services- ISRS) 4400 „Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare” a fost aplicat în auditul unui proiect. Standardul nu se aplică în mod exclusiv auditului proiectelor, ci, dimpotrivă, are o arie largă de aplicare, ce include creanţe, datorii, o componentă a situaţiilor financiare sau chiar un set complet de situaţii financiare. Metodologia cercetării a avut în vedere: Scrisoarea de angajament pentru auditul proiectelor şi procedurile convenite, Procedurile de verificare a eligibilităţii cheltuielilor proiectului, Raportul constatărilor de facto pentru verificarea cheltuielilor a unui contract grant finanţat de CE pentru acţiuni externe. Din cercetare a rezultat că, prin natura lor, angajamentele de audit al proiectelor nu sunt misiuni de asigurare ci servesc formării propriei opinii de către solicitant asupra Raportului financiar al proiectului şi conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi evidenţa analitică, dar, mai ales, eligibilitatea costurilor. \r