Etică şi audit intern: problematica whistleblowingului

Autor:Conf. univ. dr. Ovidiu Constantin BUNGET

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:organizaţie, etică, audit intern, whistleblowing

Abstract:
Este de necontestat faptul că performanţele companiilor sunt acum, mai mult ca niciodată, în centrul preocupărilor cauzate de concurenţa mondială şi criza financiară. În acest context, una din problemele intervenienţilor pe direcţia performanţei este de a avea un comportament etic şi responsabil faţă de public. Un comportament etic este legat mai întâi de ideea de moralitate, mai presus de respectul legii. „Etica ţinteşte în inima reputaţiei corporaţiei şi, în final, aceasta este tot ceea ce ai dacă speri să ai succes şi să prosperi în lumea afacerilor (Harold Tinkler - directorul departamentului de etică Deloitte&Touche). Realizarea unui sistem de valori etice în interiorul unei organizaţii depinde nu numai de cadrul instituit printr-o lege, dar şi de crearea unui cadru participativ cu scopul eliminării delapidărilor ori altor forme de fraudă. Whistleblowing („who blows the whistle”), care se poate traduce prin „a da semnale” desemnează posibilitatea ca salariaţii să facă parte din structuri interne ale companiilor cu atribuţii pe linia descoperirii practicilor ne-etice. Politica whistleblowing este rezultatul implementării de către firmele americane cu prezenţă în alte state, a Sarbanes-Oxley Act din SUA. Ceea ce aceste firme nu realizează însă este că implementarea unei scheme de whistleblowing în România poate fi interpretată şi ca o încălcare a drepturilor persoanelor vizate la protecţia datelor personale.\r\tFiind o practică de tip anglo-saxon, apare întrebarea în ce măsură se va plia pe compania de tip european şi, de asemenea, întrebarea cum poate fi ea controlată? Se consideră că activitatea de control a whistleblowing poate fi realizată de către o echipă specializată a serviciului de audit intern. Ca atare, auditorilor interni li se cade să realizeze şi misiuni referitoare la cercetarea acelor fapte delictuale semnalate de angajaţi. Whistleblowing este conceput ca un mijloc just şi eficace pentru ameliorarea comportamentelor individuale şi colective dintr-o companie.