Cerinţele legale şi sistemul de investigaţii a membrilor CAFR

Autor:Daniela ŞTEFĂNUŢ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:răspundere disciplinară, abateri disciplinare, sancţiuni, procedură, disciplinară, judecare, apel

Abstract:
Comunicarea reprezintă o sinteză asupra procedeului instituit la nivelul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) în materia de etică şi deontologie profesională. În lucrare se subliniază faptul că, recent membră cu drepturi depline a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), Camera Auditorilor Financiari din România are responsabilitatea de a promova principii şi reguli de înaltă etică profesională şi de a asigura că cerinţele etice sunt respectate de auditorii financiari în exercitarea profesiei, iar nerespectarea lor va fi investigată, luându-se, ori de câte ori va fi cazul, măsurile care se impun. \rInvestigarea conduitei profesionale este efectuată în acest moment la două niveluri: primul nivel este cel instituit la CAFR - prin Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii, iar al doilea nivel este nou infiinţat, prin transpunerea Directivei 43/2006 a CEE, şi este realizat de Consiliul de Supraveghere Publică a Activităţii de Audit Statutar – prin Comisia de disciplină.\rEste în interesul profesiei de audit financiar din România de a asigura beneficiarii de înalta performanţă a acestor servicii, realizate în conformitate cu cerinţele etice stabilite de Codul etic IFAC şi cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate ca atare de CAFR. \r