Calitatea - garanţia credibilităţii auditorului financiar

Autor:Emil CULDA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:asigurarea calităţii, audit financiar, beneficiarii (utilizatorii), calitate, controlul calităţii, credibilitate, informaţii financiar – contabile, raportări / rapoarte, servicii profesionale

Abstract:
Lucrarea îşi propune să clarifice câteva aspecte privind calitatea activităţii auditorilor financiari şi modul în care cabinetele / societăţile profesionale trebuie să o asigure.\rSunt definiţi termenii cheie (calitate, asigurarea calităţii, controlul calităţii etc.) şi sunt prezentate principalele referinţe (Standarde IFAC, sistemele ISO şi SixSigma) privind asigurarea şi controlul calităţii.\rSe prezintă idei şi concepte ale autorului în legătură cu specificitatea cerinţelor privind calitatea serviciilor de audit financiar, respectiv prin ce anume se deosebesc acestea de cele privitoare la alte produse şi servicii.\rSe subliniază importanţa fundamentală a calităţii serviciilor prestate de auditorul financiar, pentru utilizatorii acestora, dar şi pentru el, în sensul în care aceasta este determinantă pentru credibilitatea acestui profesionist, iar credibilitatea la rândul ei reprezintă principalul capital al acestuia.\rSunt formulate principalele concluzii ce pot reprezenta tot atâtea referinţe pentru definirea locului şi rolului calităţii serviciilor de audit financiar, în raport cu societatea şi mediul economic.