Utilizarea analizei discriminant pentru obţinerea probelor de audit (I)

Autor:Prof. univ. dr. Elisabeta JABA, Ioan-Bogdan ROBU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:analiza discriminant, probă de audit, proceduri analitice, factori de influenţă

Abstract:
Potrivit contextului economic actual, misiunea de audit financiar are un rol esenţial în ceea ce priveşte oferirea de informaţii financiare valide şi de o calitate superioară. Având în vedere complexitatea, dar şi multitudinea operaţiunilor economice pe care o firmă le poate efectua, auditorul financiar dispune de o metodologie proprie, dar şi de instrumente specifice, care îl vor ajuta să emită raportul de audit.\r În mod clasic, starea unei firme poate fi analizată prin indicatorii economico-financiari surprinşi în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi situaţiile conexe. Astfel, pe baza acestor informaţii, misiunea de audit financiar presupune exprimarea unei opinii competente şi rezonabile asupra elementelor semnificative cuprinse în aceste situaţii, al cărei scop îl reprezintă asigurarea conformităţii cu un cadru general de raportare financiară identificat.\r Având spre utilizare un instrument statistic prin care să se poată diagnostica starea unei firme la un moment dat, în cadrul misiunii de audit financiar, în etapa de colectare a probelor de audit prin procedurile analitice propuse de Standardul Internaţional de Audit (ISA) 500 „Probe de audit”, ISA 520 „Proceduri analitice” şi ISA 530 „Eşantionarea în audit şi alte metode de testare”, una dintre soluţiile propuse pentru diagnosticare este analiza discriminant. Scopul utilizării va fi de a clasifica firmele după starea lor, exprimată prin indicatori economico-financiari. Astfel, plecând de la nivele de performanţă standardizate în literatura de specialitate şi de la o serie de factori de influenţă, în lucrare s-a construit o funcţie discriminant care se poate folosi în clasificarea firmelor cu scopul obţinerii de probe de audit. \rStudiul a fost realizat pe un eşantion de 60 de firme, cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Rezultatele obţinute prezintă o clasificare a firmelor în 3 categorii (Leader, Middle, Least). Modelul matematic obţinut poate fi utilizat pentru a prognoza starea oricărei firme care nu este cuprinsă în eşantion pe baza rezultatelor economico-financiare, folosind funcţia discriminant.