Detectarea situaţiilor de dificultate ale companiilor în condiţii de riscuri exogene. Abordare prin prisma auditorului

Autor:Conf.univ.dr. Daniela ZĂPODEANU, Conf.univ.dr. Marcel Ioan BOLOŞ, Lect.univ.drd. Mariana FARCAŞ, Stela MARIAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:matricea riscurilor, indicatori economico-financiari, misiunea de audit, stakeholderi

Abstract:
Misiunea auditorului de a emite o opinie privind situaţiile financiare ale entităţilor economice presupune asumarea de către auditor a responsabilităţii de a identifica şi de a evalua riscurile unor denaturări semnificative în situaţiile financiare, prin înţelegerea entităţii şi a mediului în care îşi desfăşoară activitatea. În acest context, credibilitatea informaţiilor contabile furnizate de situaţiile financiare, întărită prin opinia exprimată de auditor, poate fi consolidată prin elaborarea şi diseminarea în mediul de interes a matricei riscurilor la care se poate fi expusă întreprinderea în viitor. Pornind de la necesitatea dezvoltării unei culturi de alarmare în materie de riscuri, lucrarea îşi propune elaborarea şi aprofundarea unor modele de diagnosticare a riscurilor, fie ele riscuri de exploatare, financiare sau de faliment. \rLucrarea completează un gol în literatura de specialitate, dar şi în pregătirea specialiştilor pe care companiile nu îi deţin, mai ales în această perioadă de criză în care orice decizie poate însemna un eşec sau pierdere pentru activitatea companiei.\r