Responsabilizarea corporativă eco-socială prin auditul de mediu

Autor:Prof. univ. dr. Cornelia DASCĂLU, Prof. univ. dr. Chiraţa CARAIANI, Lect. univ. dr. Gina Raluca GUŞE, Conf. univ. dr. Camelia Iuliana LUNGU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit de mediu, cercetare deductivă, contabilitate socială şi de mediu, Sistem de Management al Mediului (SMM), Schema de Eco-Management şi Audit (EMAS)

Abstract:
Această cercetare evaluează stadiul cunoaşterii în domeniul auditului de mediu, promovează în cadrul profesiei contabile aspectele legate de mediu şi propune un mod de acţiune pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului (SMM) şi implicit a auditării mediului, cu scopul declarat de a revigora responsabilizarea corporativă eco-socială.\rAuditul de mediu reprezintă o activitate voluntară, standardizată de către organisme profesionale independente, fără putere de reglementare. Pornind de la această remarcă, punctele centrale ale lucrării sunt: (1) stabilirea necesităţii reglementării auditului de mediu, ca parte a auditului integrat, (2) analiza literaturii de specialitate din domeniu şi (3) construcţia de principiu a misiunii auditului de mediu în contextul managementului calităţii.