Studii de caz în aplicarea Standardului Internaţional de Audit 560 „Evenimente ulterioare”

Autor:Urania MOLDOVANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:eveniment ulterior, informaţie semnificativă, întinderea răspunderii, alt auditor, intervievarea conducerii, ajustarea situaţiilor financiare, proceduri, opinie cu rezerve

Abstract:
Articolul realizează un comentariu asupra Standardului Internaţional de Audit 560 „Evenimente ulterioare”, în contextul celorlalte reglementări existente în România. Sunt abordate aspecte de clasificare a conceptului de eveniment ulterior, semnificaţia unor termeni-cheie, responsabilitatea auditorului, evenimentele care apar până la emiterea raportului auditorului, procedurile de audit în perioada ulterioară datei de raportare. \rPartea a doua a articolului are un caracter practic nemijlocit, în care sunt prezentate, analizate şi comentate o serie de studii de caz relevante pentru tema propusă, care se constituie într-un veritabil îndreptar pentru auditori.