Provocările trecerii la IFRS în planul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit

Autor:Veronica RĂDUCĂNESCU, dr. Mirela DIMA

JEL:M40, M41, M48

DOI:

Cuvinte cheie:instituţii de credit, Banca Naţională a României, directive europene, IFRS, filtre prudenţiale, provizioane pentru riscul de credit, modelul pierderii aşteptate, modelul pierderii suportate

Abstract:
Din perspectiva trecerii la utilizarea, începând cu 1 ianuarie 2012, a IFRS ca bază a contabilităţii de către instituţiile de credit, diferenţele existente între obiectivele IFRS şi cele ale reglementărilor prudenţiale utilizate în activitatea de supraveghere a instituţiilor de credit impun ca în planul raportărilor şi al reglementărilor pentru scopuri de supraveghere prudenţială să se opereze o serie de ajustări. Acestea sunt necesare pentru a asigura că schimbarea metodelor contabile nu va distorsiona modul de determinare şi implicit conţinutul şi semnificaţia indicatorilor prudenţiali urmăriţi în supravegherea instituţiilor de credit. \rArticolul prezintă analizele realizate în vederea implementării la nivelul Băncii Naţionale a României a filtrelor prudenţiale necesare ca urmare a diferenţelor de metodă contabilă între cadrul IFRS şi cadrul actual de reglementare la nivel naţional în domeniu. \rAnalizele şi rezultatele (concretizate în filtrele ce urmează a fi reglementate) sunt circumscrise următoarelor domenii: determinarea nivelului provizioanelor specifice de risc de credit, determinarea fondurilor proprii şi stabilirea indicatorului de solvabilitate. \r