Priorităţi, responsabilităţi şi riscuri în procesul de audit financiar aplicabil fondurilor de pensii private din România

Autor:Drd. Mariana BĂDOI

JEL:G 22, G 23, M 24

DOI:

Cuvinte cheie:situaţii financiare, fondurile de pensii administrate privat, societăţile de pensii, participantul fondului de pensii administrat privat, pilonul II, contul individual

Abstract:
Studiul de faţă este rezultatul unei activităţi de cercetare mai mare, care îşi propune să dezvolte o analiză cuprinzătoare a priorităţilor, a responsabilităţilor şi riscurile potenţiale legate în procesul de audit pentru fondurile de pensii administrate privat din România. Cercetarea are la bază analiza şi interpretarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiilor financiare 2008 - 2010, coroborate cu analiza rapoartelor de audit financiar, cadrul legal aplicabil acestora, activitatea operaţională şi raportările prudenţiale, funcţionalitatea operaţională, caracteristicile fiecărei scheme de pensii private, procedurile interne privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private, controlul intern, auditul intern, organizarea şi conducerea contabilităţii. Conceptul teoretic este însoţit de exemple practice de proceduri de audit specifice.