Studiu privind unele aspecte practice ale operaţiunilor de reorganizare

Autor:Dr. Alexandra LAZĂR, drd. Monica AVRAM

JEL: M 490

DOI:

Cuvinte cheie:fuziune, divizare, evaluarea societăţilor, raport de schimb, valoare contabilă, valoare reală, tipul de control

Abstract:
Prezentul articol reprezintă o analiză a principalelor aspecte pe care le presupun operaţiunile de reorganizare, cu referire la legislaţia naţională în vigoare.\rÎn acest context autorii au avut în vedere prevederi atât din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi din normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1376/2004.\rÎn realizarea studiului s-a urmărit aplicarea în practică a reglementărilor contabile naţionale, pentru a stabili o posibilă legătură între alegerea metodelor folosite pentru determinarea raportului de schimb şi modalitatea privind transferul din punct de vedere contabil al aportului, în raport de condiţiile de realizare a acestor operaţiuni.