Profesionalism şi etică în profesia contabilă şi de audit

Autor:Mircea LAZĂR, ACCA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:profesie, profesionalism, raţionament profesional, auto-reglementare, reputaţie, reformă, comitet de audit, etică, atitudine

Abstract:
Acest articol prezintă detalii asupra profesionalismului şi eticii în cadrul profesiei contabile şi de audit.\rProfesionalismul şi etica auditorilor şi contabililor poate fi analizată pe diferite nivele ale mediului de afaceri: la nivel macro (impactul avut de către mediul de reglementare asupra profesiei financiare), la nivelul companiei (maniera în care cultura corporativă, structura şi organizarea companiilor poate afecta profesionalismul şi etica auditorilor şi contabililor profesionişti) şi la nivel micro (comportamentul, motivaţia, raţionamentul şi sensibilitatea etică trebuie dezvoltate din primele faze de pregătire a viitorilor profesionişti).\rSe aşteaptă ca auditorii şi contabilii seniori să dezvolte şi să susţină o cultură bazată pe etică în cadrul organizaţiei sau departamentului lor. \rContabilul şi auditorul profesionist trebuie să evite toate sitaţiile şi circumstanţele care ar putea duce la lipsă de profesionalism şi etică. \rLucrând împreună, contabili, auditori şi traineri, ai viitoarelor generaţii de profesionişti din domeniul financiar, pot dezvolta profesia şi pot atinge nivele mai ridicate de profesionalism şi etică.\rArticolul reprezintă comunicarea susţinută în cadrul seminarului profesional de la Piteşti "Abordări ale auditului financiar", din 8 decembrie 2007.\r