Contabilitatea este o oglindă a societăţii

Autor:Profesor Alain BURLAUD

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Autorul realizează o succintă istorie a contabilităţii şi a relaţiilor acesteia cu alte domenii ale vieţii economice şi sociale.\r