Consideraţii privind strategia auditului intern

Autor:Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:strategia auditului intern, cerinţe de performanţă, abordare stragică, îndeplinirea standardelor profesionale, orientare spre risc

Abstract:
Scopul acestui articol este de a clarifica de ce este necesar să elaborăm şi să implementăm o strategie pentru funcţia de audit intern. Fiind o funcţie importantă în cadrul organizaţiei, auditul intern este condus şi funcţionează în baza statutului auditului intern, procedurilor şi manualelor specifice. \rStandardele nu fac referire la strategie. În acest context este necesară o strategie a auditului intern? Apreciem că da. Scopul strategiei este de a defini o abordare ce va permire auditului intern să ofere servicii moderne şi eficace care să răspundă standardelor profesionale.\r