Auditul intern în entităţile publice din România în contextul integrării europene

Autor:Drd. Cristina Nicoleta DINU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:entitate publică, independenţa funcţională, responsabilităţi, consiliere, încredere, comunicare, calificare profesională

Abstract:
Arhitectura sistemului de audit public intern din ţara noastră se remarcă printr-o solidă suprastructură (reprezentată de U.C.A.A.P.I. şi C.A.P.I), capabilă să asigure coordonarea, evaluarea, monitorizarea, sinteza în domeniul activităţii de audit public intern, concomitent cu definirea strategiei şi îmbunătăţirea acestei activităţi, care au avut un rol de deschizătoare de drumuri pentru ceea ce reprezintă baza auditului public intern, respectiv compartimentele de audit public intern. \r\rAcestea nu în mod obligatoriu trebuie să fie denumite şi organizate doar sub formă de compartimente, pot îmbrăca orice formă organizatorică - servicii, direcţii, departamente - esenţial este că trebuie să fie alcătuite din specialişti numiţi auditori interni, a căror recunoaştere nu trebuie să fie doar formală, ci şi oficială, publică, pentru că prima este consecinţa încadrării pe acest post prin semnarea unui angajament de tip contract de muncă (fiind subordonat celui ce a decis să apeleze la serviciile lui, în cadrul unui serviciu/compartiment creat de cele mai multe ori ca urmare a existenţei unui text de lege care obligă să se apeleze la capacităţi de audit intern şi să se dezvolte controlul intern în sensul creării unei structuri profesioniste care să-l monitorizeze şi evalueze obiectiv), iar cea de a doua este o veritabilă confirmare a valorii şi a competenţei profesionale a celor care desfăşoară efectiv această activitate. \r\rRecunoaşterea trebuie să se realizeze prin certificarea profesională a cunoştinţelor şi aptitudinilor celor care profesează ca auditori interni în sectorul public, conferindu-le acestora mai multă prestanţă şi valoare în cadrul organizaţiilor în care au desfăşurat practic timp de 2 – 3 ani activităţi de audit intern.\r\rVeriga care trebuie să se consolideze şi să evolueze în sistemul de audit public intern din România este structura de audit intern de la nivelul fiecărei entităţi publice şi implicit auditorul intern.