Auditul sistemelor informatice, cheia spre o eficientizare a guvernanţei IT

Autor:Aurelia COSTACHE, KPMG

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit IT, guvernanţă IT, managementul riscului, controale IT, standarde IT, KPMG

Abstract:
În contextul actual, în care tehnologia informaţiei ocupă un rol important în orice organizaţie, auditul IT a devenit o necesitate. Acest articol prezintă o privire de ansamblu asupra practicilor de audit IT existente, cu accent asupra rolului acestora în eficientizarea guvernanţei IT. De asemenea, articolul descrie ce presupune un audit IT în termeni de standarde, metodologii, tipuri de audit şi etape. \r\rÎn final este prezentat modul în care tehnologia informaţiei poate fi folosită pentru a ajuta organizaţiile să îşi atingă obiectivele de afaceri printr-o bună guvernanţă IT, precum şi rolul auditorilor IT în procesul de stabilire a unui cadru de guvernanţă IT bazat pe cele mai bune practici internaţionale.