Procesul de analiză a riscului şi implementarea sistemului de control intern

Autor:Alexandru CORACIONI

JEL:M10, M42

DOI:

Cuvinte cheie:control intern, evaluarea riscurilor, modelul COSO, ERM

Abstract:
În cadrul articolului este prezentat conceptul de administrare a riscurilor, integrat în cadrul unui sistem de control intern. În conformitate cu ISA 265 - Comunicarea deficienţelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere, auditorul financiar trebuie să comunice deficienţele observate din cadrul sistemului de control intern care pot afecta semnificativ situaţiile financiare. Entităţile trebuie să implementeze sisteme de control intern care oferă asigurare rezonabilă nu numai referitoare la gradul de încredere al raportărilor, dar şi în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor sau conformitatea cu cadrul legal. În cadrul sistemului de control, o componentă importantă este cea referitoare la evaluarea riscului, care, în cadrul propunerii modelului COSO – 2011, se fundamentează pe patru principii esenţiale, ce includ 19 atribute. În mediul de reglementare naţională, sistemul de control intern este bine definit în cadrul sectorului public, firmelor private fiindu-le lăsată libertatea alegerii pentru implementarea acestui concept. Pentru mediul de afaceri autohton, preocuparea pentru integrarea unui management al riscului în cadrul sistemului de control intern se află într-o fază incipientă.\r\r