Auditorul financiar faţă-n faţă cu... semnătura electronică!

Autor:Dr. Adrian MUNTEANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:securitatea datelor, facturare, suportul WORM, criterii minimale, audit

Abstract:
Chiar daca tonul acestui articol va oscila între pesimism şi optimism, voi incerca să scot în evidenţă necesitatea auditării sistemelor informaţionale contabile.\r\rPână la jumătatea anului 2003 în leglslaţia românească nu a existat nici o menţiune cu privire la auditarea sistemelor informaţionale. Contabilii publici autorizaţi şi auditorii financiari ar fi trebuit să acopere acest domeniu doar prin prisma standardelor profesionale. Pentru majoritatea profesioniştilor domeniului, auditul financiar nu acoperă şi mijloacele prin care sunt obţinute raportările financiare. \r\rOMF 1077/2003 este primul act normativ care face referire directă la auditul sistemelor informaţionale. Ambiguitatea şi incorecta formulare a prevederilor sale induce noi riscuri pe care auditorul trebuie să le evalueze.