Modelarea incertitudinii în evaluarea riscului specific auditului financiar

Autor:Dr. Laura-Diana GENETE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:analiza, risc inerent, estimări, modele, funcţiile încrederii

Abstract:
Evaluarea riscului determină aria de aplicabilitate a auditului şi are un rol important în eficienţa auditului şi în implicarea efectivă. Schimbările recente ddin mediul auditului au sproit nevoia ca firmele de audit să menţină o calitate a auditului uniformă şi pentru aceasta riscul de audit trebuie să fie determinat cât mai correct posibil. În prezent, sunt unele modele pentru tratarea incertitudinii care au fost adoptate pentru auditarea situaţiilor financiare ca modelul standard internaţional, modelul Bayesian şi funcţia de încredere. \r\rLucrarea prezintă cele mai cunoscute modele de incertitudine în auditarea situaţiilor financiare.\r