Cum este realizat auditul intern în bănci?

Autor:Dr. ec. Gheorghe RUSU, Dr. Alexandru RUSOVICI

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:control intern, regulament, audit intern, reglementări obiective, responsabilităţi, principii

Abstract:
Relaţiile dintre auditorii interni şi cei externi sunt evaluate în mod încrucişat; fiecare are căi diferite pentru atingerea unor obiective comune:\r• Caracteristici effective şi adecvate ale controlului intern;\r• Proceduri manageriale de monitorizarea riscurilor;\r• Funcţionarea şi credibilitatea sistemelor informatice;\r• Protejarea activelor;\r• Conformitatea cu prevederile legale şi reglementările. \r\rConvergenţă, cooperare, cunoştinţe, şi monitorizarea riscului, guvernare corporativă, personae însărcinate cu conducerea Consiliilor şi management sunt cuvinte commune, cuvinte cheie!\r