„Să nu reinventăm roata!“. Concluziile unui studiu comparative privind reglementarea auditului în România şi Marea Britanie

Autor:ec. Laurenţiu STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:IFAC, ISA, directive europene, CAFR, grup de lucru, adoptare, comunicare

Abstract:
Scopul studiului la care ne vom referi – realizat sub coordonarea lector univ.dr.Camelia Liliana Dobroţeanu - este de a dezvălui modalităţile de reglementare a auditului în Marea Britanie şi România. În acest sens, s-a întreprins o cercetare de tip empiric privind instituţiile ce reglementează şi supraveghează profesia şi activitatea de audit în România şi în ţări din Regatul Unit al Marii Britanii. S-a elaborat un chestionar cu privire la modul de organizare, funcţionare şi dezvoltare a acestor instituţii, care a fost trimis în Anglia, Scoţia, Irlanda şi Ţara Galilor.\r\rInformaţiile obţinute nu sunt foarte consistente, din cauza limitelor cercetării, dar sunt suficiente pentru a evidenţia o imagine de ansamblu şi a exprima o concluzie pertinentă privind reglementarea auditului în aceste două „zone“ (România şi Regatul Unit) supuse analizei.\r