Posibilitatea utilizării programului Microsoft Project Manager în planificarea misiunilor de audit

Autor:Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU, lect. univ. dr. Cosmin DOBRIN, dr. Cristina-Raluca POPESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:organizare activităţi de audit, alocare resurse, plan de audit, standarde de audit

Abstract:
Microsoft Project face parte din familia de programe Microsoft Office, este un program puternic şi facil pe care îl putem utiliza pentru a realiza planuri de proiecte de audit, să ţinem evidenţa realizării sarcinilor de lucru şi să evidenţiem diferenţele faţă de planul de referinţă. Microsoft Project nu este doar un depozit static cu informaţii despre proiect, ci este un instrument activ de planificare.\rŞeful de misiune a contractelor de audit ( de regulă un auditor senior), pentru a avea succes, trebuie să finalizeze activitatea la timp, să se încadreze în bugetul alocat şi să se asigure că activitatea desfăşurată este apreciată de client.\r