Auditul operaţional

Autor:lect. univ. dr. Cosmin DOBRIN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit operaţional, audit financiar, fazele auditului operaţional

Abstract:
Unii autori consideră auditul operaţional acela care are ca obiect analiza şi îmbunătăţirea oricărei componente ale organizaţiei cu excepţia sistemului financiar şi contabil. Mai mult, nici literatura de specialitate şi nici autorii nu folosesc aceeaşi terminologie.\rAuditul operaţional este un audit administrativ care se ocupă de examinarea şi analizarea sistemelor, a proceselor, a structurilor, a resurselor umane, a resurselor materiale şi a resurselor financiare, precum şi de programele diferitelor structuri ale organizaţiei.