Rolul auditorului de sisteme informaţionale în achiziţionarea programelor informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă

Autor:prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU, dr. Veronica POPESCU, dr. Cristina-Raluca POPESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:sistem contabil, sistem de control intern, risc, control intern

Abstract:
Utilizarea unui calculator modifică modul de procesare, stocare şi comunicare al informaţiilor financiare şi poate afecta atât sistemul contabil cât şi sistemul de control intern utilizate de entitate. În consecinţă, un mediu CIS (Sistem de informaţii computerizate) presupune de cele mai multe ori: un volum mare al tranzacţiilor – care face dificilă identificarea şi corectarea erorilor în timpul procesării; generarea automată, către o altă aplicaţie, de tranzacţii sau intrări semnificative; executarea unor calcule complicate ale informaţiilor financiare şi/sau generarea automată de tranzacţii sau de intrări semnificative care nu pot fi (sau nu sunt) validate în mod independent ; schimbul electronic automat cu alte organizaţii, fără o revizuire a valorilor şi rezonabilităţii acestora.