Internaţionalizarea – etapă previzibilă – în evoluţia auditului

Autor:Adriana POLIVANEZ

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:societăţi multinaţionale, audit, internaţionalizarea auditului, companii internaţionale, pieţe internaţionale de capital, oferta de audit internaţională, firme de audit

Abstract:
Expansiunea comerţului internaţional, dezvoltarea relaţiilor financiare internaţionale, progresele considerabile înregistrate de tehnologia informaţiei şi tendinţa de globalizare manifestată în domeniile producţiei şi serviciilor financiare au dus la expansiunea societăţilor multinaţionale, lărgind, astfel, sfera de cuprindere a serviciilor specializate de contabilitate, fiscalitate, audit şi control intern de la naţional la internaţional.\rDupă primul şoc petrolier din 1973, economiile naţionale au cunoscut mutaţii profunde din punct de vedere financiar. Schimbările s-au produs în esenţă în trei planuri: dezintermedierea (ce presupune contactul direct între deţinătorii de fonduri şi solicitanţii acestora şi renunţarea la intermediarii reprezentanţi de bănci), dereglementarea (limitarea sau anularea reglementărilor restrictive) şi internaţionalizarea. Aceste modificări au avut loc în contextul procesului de globalizare, concept care presupune omogenizarea progresivă în toate domeniile: economic, social, politic, juridic, cultural etc. La fel cum specialiştii au în vedere realizarea unui sistem de drept internaţional, a unor politici monetare comune sau a unor strategii de piaţa asemănătoare, se pune problema realizării unui sistem de contabilitate şi audit internaţional.\rPunctul de plecare în acest demers îl reprezintă asigurarea unor situaţii financiare de calitate, transparente şi cu o credibilitate sporită, care să permită oricărui utilizator al acestor informaţii să ia decizii economice corecte.