Nevoia de etică în audit

Autor:asist. univ. drd. Andreea Paula DUMITRU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:cod de conduită profesională, comportament etic, dilemă etică, cadru eticcod de conduită profesională, comportament etic, dilemă etică, cadru etic

Abstract:
Pe măsură ce pieţele şi afacerile se globalizează şi devin mai deschise analizei la nivelul internaţional, etica profesională în cazul companiilor capătă tot mai multă substanţă.\rMediul economic actual este, fără nici o îndoială, diferit faţă de cel de acum 20 de ani. La sfârşitul anilor 70, când IACPA/AICPA şi majoritatea asociaţiilor statale de profesionişti contabili au decis să-i modifice codurile de conduită pentru a permite abordarea directă şi nesolicitată a clienţilor, profesioniştii contabili s-au trezit într-un climat de afaceri mult mai concurenţial decât oricând în trecut.\rCodul de conduită profesională cere membrilor „să respecte normele etice şi tehnice ale profesiei, să depună un efort continuu în sensul îmbunătăţirii competenţei şi calităţii serviciilor şi să-şi exercite responsabilităţile profesionale la cel mai înalt nivel posibil pentru fiecare individ”.\r