Necesitatea dezvoltării unui audit sistematic într-un mediu electronic

Autor:dr. Dan Radu RUŞANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologia informaţiei, e - bussiness, risc al unei misiuni de audit

Abstract:
În economia mondială, creşterea substanţială a comerţului internaţional de bunuri, servicii şi utilizarea banilor electronici s-au manifestat nu numai în volum, ci şi în complexitate.\rPrin dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor informatice şi de comunicaţii, precum şi a internet-ului, producţia, comerţul şi furnizarea de servicii nu mai sunt împiedicate de frontierele naţionale, companiile stabilindu-şi sediile oriunde în lume pentru a câştiga poziţii globale sau regionale pe piaţă.\r