Auditarea activelor şi a activităţilor aflate sub semnul necontinuităţii exploatării

Autor:drd. Cătălin ALBU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS 5 , active necurente deţinute, activ deţinut pentru vânzare, criterii de clasificare, active, active abandonate, active deţinute pentru utilizare, activităţi întrerupte, provizioane pentru restructurare

Abstract:
Din punct de vedere contabil, această problemă cade sub incidenţa standardului IFRS 5 – Active necurente deţinute pentru vânzare (Non – current Assets Held for Sale) şi Activităţi întrerupte (Discontinued Oprations), care a fost publicat pe 31 martie 2004 (fiind aplicabil începând ci 1 ianuarie 2005). IFRS 5 face parte dintr-o serie de standarde care sunt rezultatul unui proiect de convergenţă pe termen scurt iniţiat de organismul internaţional împreună cu organismul similar american. Standardul înlocuieşte aşadar IAS 35- Activităţi în curs de întrerupere (Discontinuing Operations) şi se aproprie de litera şi spiritul normei americane SFAS 144 – Contabilizarea deprecierii sau lichidării activelor necurente (Accounting for the Impairment or Disposal of Long Lived Assets). Obiectivul acestui articol îl reprezintă prezentarea principiilor de recunoaştere, evaluarea şi prezentare a acestor elemente, precum şi aspecte privind auditarea lor.