Necesitatea reformei clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice

Autor:conf. univ. dr. Elena-Doina DASCĂLU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Uniunea Europeană, aquis comunitar, principiu accrual, sistem accrual, finanţe publice, contabilitate instituţii publice, clasificarea funcţională a cheltuielilor

Abstract:
Aderarea României la Uniunea Europeană necesită adaptarea sistemului statisticii finanţelor publice la normele europene, obligaţiei asumată în cadrul Documentului de poziţie la capitolul 11 – Uniunea Economică şi Monetară unde se precizează că „ România consideră că nu va întâmpina dificultăţi în implementarea acquis-ului comunitar în domeniul finanţelor publice, respectiv articolul 104 )ex.104 c) din Tratatul Uniunii Europene şi regulamentele comunitare în vigoare privind obligaţia Statelor Membre de a evita deficitele excesive”.\r