Criterii de selectare a modului de finanţare a întreprinderii

Autor:asist. univ. dr. Sebastian ENE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:cost finanţare, modalitate de finanţare, beneficiar finanţare, produs financiar complex, rentabilitate financiară

Abstract:
Selectarea modului în care se face finanţarea firmei presupune analiza mai multor indicatori precum: controlul finanţării, rentabilitatea financiară, plăţile reale şi excedentul fluxului de lichidităţi. Sunt de asemenea luaţi în calcul o serie de factori care determină apelarea la o sursă sau alta de finanţare, detaliaţi în continuarea articolului:\ra) costurile administrative şi legale ale creşterii actuale a finanţării;\rb) costul serviciului finanţării;\rc) nivelul obligaţiei de a face plăţi de dobândă;\rd) nivelul obligaţiei de a rambursa finanţarea;\re) deductibilitatea fiscală a costurilor legate de finanţare;\rf) efectul unei noi finanţări asupra nivelului de control al firmei.\r