Acceptarea, planificarea,Derularea şi finalizarea auditului Sistemelor informatice (I)

Autor:dr. Veronica POPESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit, sistem informatic, obiectivul auditului informatic, competenţă, independenţă, auditor, demersuri, planificarea misiunii

Abstract:
Obiectivul auditului informatic poate consta în: oportunitatea achiziţiei unor echipamente; oportunitatea şi necesitatea achiziţionării unui sistem informatic, eficacitatea operaţiunilor informatizate; limitele sau deficienţele sistemului informatic actual; gradul de ocupare a sistemului actual; analiza securităţii sistemului informatic actual; gradul de îndeplinire a specificaţiilor de realizare a proiectului pe etape de realizare (analiza, proiectare, programare); gradul de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor actuali / virtuali beneficiari ai sistemului informatic; corectitudinea calculelor unor module expres menţionate ( drepturile şi obligaţiile salariale, balanţa de verificare, obţinerea fişei contului, calculul impozitului pe profit, calculul şi regularizarea TVA, determinarea şi avizarea creditului comercial); evaluarea eficienţei şi acurateţei prelucrărilor operaţiunilor legate de salarii în cadrul unui sistem informatic nou instalat; verificarea procedurilor de reluare în caz de dezastre; completitudinea şi disponibilitatea documentaţiei de analiză proiectare sau exploatare; conformitatea cu cerinţele legale ale conţinutului şi structurii unor situaţii de ieşire (raportate); verificarea integrităţii datelor; determinarea redundaţiei şi restricţiilor de integritate ale bazelor de date; evaluarea metodelor de prevenire a contaminărilor de viruşi.\r