Plasarea temporală a raţionamentului contabil în aplicarea IAS 12 - impozitul pe profit

Autor:asist. univ. drd. Nadia ALBU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:impozit pe profit, IAS 12, impozit amânat, raţionament profesional, valori contabile, baze de impozitare , diferenţe temporare

Abstract:
Aplicarea normei IAS12 solicită exercitarea raţionamentului profesional în două faze: determinarea impozitelor amânate şi calculul impozitului exigibil pe baza rezultatului fiscal. Principalele dificultăţi şi confuzii sunt create de faptul că prima etapă este bazată pe bilanţ ( respectiv elemente care provin sau afectează mai multe exerciţii contabile), în timp ce a doua are la bază contul de profit şi pierderi (adică elemente care afectează doar exerciţiu contabil în curs).\r