Alternative practice în măsurarea statistică a inflaţiei

Autor:conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:inflaţie, indice preţuri bunuri, indice preţuri producţie, deflator PIB, indice valorii unitare a exportului, indice preţuri produse agro-alimentare

Abstract:
Având în vedere prevederile ISA 315 care se referă la cunoaşterea entităţii şi amediului în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi estimarea riscurilor de apariţie a unor erori semnificative, în care se are în vedere luarea în considereaţie a altor factori care influenţează activitatea clientului, considerăm că articolul ” Alternative practice în măsurarea statistică a inflaţiei” vine în sprijinul auditorilor financiari în aplicarea standardului menţionat.\rDupă cum , pe nimeni nu mai miră astăzi că inflaţia a apărut înaintea ştiinţei economice, tot astfel se constată şi prezenţa naturală a alternativelor în definirea acestui proces şi mai ales, în măsurarea lui statistică. Inflaţia, percepută ca diminuare a puterii de cumpărare a monedelor naţionale, a fost definită fie ca dezechilibru între creşterea mai puternică a preţurilor interne sau naţionale şi creşterea mai lentă a preţurilor externe şi internaţionale, fie ca dezechilibru macroeconomic major de natură monetar-materială şi receptată practic ca o creştere generală şi susţinută a preţurilor. Ansamblul semnificaţiilor inflaţiei este conturat de termenul „exces” prin excelenţă de excesul emisiunii monetare sau inflaţia prin monedă, de excesul de cerere solvabilă sau inflaţia prin credit, de excesul în costuri sau inflaţia prin costuri şi arareori de termenul insuficienţă în lipsa unui corespondent de tip exces), ca în cazul insuficienţei producţiei sau inflaţiei prin ofertă. Măsurarea acestui fenomen de creştere generală şi susţinută a preţurilor a revenit ştiinţei statistice, materializându-se în multiple instrumente statistice de evaluare, toate purtând denumirea de indici de preţ sau indici „intrepret”.\r