Consideraţii asupra rolului auditului intern în prevenirea şi detectarea fraudei

Autor:Nadir ALI, PwC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Risc de fraudă; risc reputaţional; schema de fraudă; mecanisme antifraudă; indicii de fraudă; condiţii necesare pentru producerea fraudei: motivaţia, oportunitatea şi raţionamentul

Abstract:
Ultimii ani au demonstrat că frauda nu mai poate fi considerată o anomalie sau o excepţie cu apariţie întâmplătoare şi efecte limitate în interiorul organizaţiei. Marile scandaluri legate de fraudă, care au zguduit pieţele financiare, au impus o regândire a modului de organizare şi control al organizaţiilor pentru a păstra intactă încrederea investitorilor. \r\n\r\nFrauda nu mai poate fi ignorată sau tratată ca o excepţie. Companiile au conştientizat faptul că efectele colaterale ale fraudei, legate de reputaţie, relaţii de afaceri sau imagine, pot depăşi cu mult pierderile financiare directe cauzate de aceasta.\r\n\r\nÎn acest context, autorul realizează o sinteză a rolului auditului intern în prevenirea şi detectarea fraudei. Rolul auditului intern este determinat de poziţia unică pe care o ocupă în cadrul organizaţiei, fiind situat între comitetul de audit şi conducerea executivă. Având această particularitate, auditul intern este de multe ori ultima linie de apărare împotriva fraudei. Sunt tratate, pe rând, aspecte legate de definirea rolului şi responsabilităţilor auditului intern în cadrul măsurilor anitfraudă instituite în cadrul organizaţiei, cerinţele de pregătire profesionala a auditorilor interni, precum şi modalităţile de identificare şi evaluare a riscului de fraudă.\r\n\r\nAuditul intern trebuie privit ca o investiţie profitabilă, întrucât beneficiile generate, în particular reducerea pierderilor directe şi colaterale cauzate de fraudă, se situează cu mult deasupra costurilor.